Privacybeleid Keesmakers

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING keesmakers.nl

Via onze website (Keesmakers.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegeven verwerkt. Wij, Keesmakers B.V. vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy-en cookieverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Keesmakers BV is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy-en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy-cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 19-10-2015

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Om onze nieuwsbrief te ontvangen, is het noodzakelijk dat een bezoeker zijn gegevens achterlaat. De gevens die we daarvoor vragen zijn:

 • Emailadres
 • Postcode

Als je gebruik wil maken van een ‘Geld terug actie’, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wij vragen de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Postcode, adres en huisnummer
 • Woonplaats
 • Rekeningnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Deelnemen aan geld terug actie
 • Versturen van informatie van Keesmakers in een nieuwsbrief, mits je daar je toestemming voor hebt gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden;
 • Het maken van statistische analyses om onze acties te evalueren en de acties en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Bovenstaande gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij je registreert, of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, te weten het aanbieden van een proefactie. Het betreft alle eerder in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens.

Minderjarigen

Wij verzoeken minderjarigen onder de 18 jaar vriendelijk doch dringend zich niet te registreren op de website. Zij kunnen ons slechts persoonsgegevens verstrekken met toestemming van hun ouders. Je begrijpt dat voor ons moeilijk te controleren is of deze toestemming bestaat.

Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy-en cookieverklaring. Het staat vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics

Via onze website worden een cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op onze website te maken. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om je passende diensten te tonen en de website te optimaliseren voor jouw wensen en voorkeuren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy-cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Als jij je op onze website hebt geregistreerd, of gebruik hebt gemaakt van een ‘geld terug actie, dan heb je het recht om inzage te vragen in, en correctie of verwijdering van, jouw gegevens. Dit verzoek kun je richten aan info@keesmakers.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy-en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@keesmakers.nl of door telefonisch contact op te nemen met +31 71 7630860